Centrum Medyczno-Stomatologiczne

Ekstrakcje - czyli usuwanie zębów. Wszystkie zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym. Wskazaniami do ekstrakcji zębów są najczęściej stany chorobowe zębów nienadające się do leczenia zachowawczego.

 

Wykonujemy ekstrakcje:

• Zębów zniszczonych przez proces próchnicowy

• Ze wskazań ortodontycznych u dzieci i dorosłych

• Usuwanie pozostawionych fragmentów korzeni. Usuwanie zębów częściowo lub całkowicie zatrzymanych (zęby mądrości) - najczęściej zatrzymaniu ulegają dolne i górne ósemki. Zęby te nie wyrzynają się, zatrzymane w kości mogą być niewidoczne, a ich obecność ujawnia się dopiero po wykonaniu zdjęcia radiologicznego. 

Jest to skomplikowany zabieg, usunięcie zęba następuje poprzez dłutowanie i często przez zniesienie części kości w celu odblokowania, a następnie usunięcia zaklinowanych zębów lub położonych poziomo w gałęzi lub trzonie żuchwy. 

 Podcięcie wędzidełka wargi lub języka - w praktyce stomatologicznej spotyka się różnego rodzaju wady rozwojowe wędzidełek warg. Wśród nich najczęściej obserwuje się wrodzony przerost wędzidełka lub jego nieprawidłowy przyczep, rzadziej niedostateczne wykształcenie. Bardzo rzadko spotykaną anomalią jest całkowity brak wędzidełka wargi górnej. Wykonujemy podcięcie wędzidełka wargi i języka ze wskazań:

• logopedycznych - niski przyczep przerośniętego wędzidełka wargi górnej może powodować utrudnioną wymowę głosek przedniojęzykowych.  

• protetycznych - nieprawidłowy przyczep i przerost wędzidełka wargi górnej często bywa przyczyną słabszego utrzymania górnej protezy, wskutek jej spychania.