Centrum Medyczno-Stomatologiczne

 

 

 

 

LEK. STOM. TOMASZ BABIJCZUK

Specjalista Protetyki Stomatologicznej

Implantolog

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu (2002)
Specjalizacja z Protetyki Stomatologicznej  w Poliklinice Stomatologicznej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (2004-2008) – zakończona państwowym egzaminem i uzyskaniem tytułu specjalisty

 

 

 

 LEK. STOM. ANNA JAŚKIEWICZ

 Stomatologia zachowawcza i dziecięca

 Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny (2013)

 

 

 

 

  LEK. STOM. JULIA KOSIOR

Stomatologia estetyczna

    Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny (2023)  

 

 

 MGR INŻ. KATARZYNA BABIJCZUK

Dyplomowana higienistka stomatologiczna 

Menadżer

                    Absolwentka TEB Edukacja w Legnicy (2017)   

               Absolwentka Politechniki Wrocławskiej - Wydział Informatyki i Zarządzania (2002)

 

MAGDALENA JANUSZ

Dyplomowana asystentka stomatologiczna

 

JULIA CHUCHRO

Dyplomowana asystentka stomatologiczna

 

ANNA CHALEWICZ

Dyplomowana asystentka stomatologiczna

 

 

SANDRA MŁYNIK

            Rejestratorka medyczna