Centrum Medyczno-Stomatologiczne

Poprawne leczenie stomatologiczne opiera się na prawidłowej diagnostyce dolegliwości i schorzeń zębów pacjenta. Dlatego też niezwykle pomocne w leczeniu zdjęcia radiologiczne można wykonywać na miejscu w naszych gabinetach. Zdjęcia są obrabiane komputerowo, dostępne na monitorze w każdym z gabinetów, służą polepszeniu skuteczności leczenia w każdej z dziedzin stomatologii. Widok zdjęcia RTG pozwala zaplanować leczenie, pokazując i omawiając pacjentowi poszczególne jego etapy, ponadto pozwala zobrazować postęp leczenia prowadzonego przez stomatologa.